Grupper

Företag

Allt fler företag har ”upptäckt” hur fin Stora Holmen är för t.ex. en familjedag. Stora grönytor, grill och lekplatser och givetvis våra aktiviteter. Hör med oss vad vi kan göra för ert företag och era anställdas familjer. Ni kommer att bli förvånade över hur mycket ni kan få för väldigt låg kostnad.

Föreningar & klubbar

Kanske vill ni komma till oss för en eller ett par dagar och visa upp er och vad ni håller på med. Vi har många besökare under vår och sommar och är en bra rekryteringsplats för nya medlemmar. Vi ser gärna klubbar och föreningar med lite annorlunda aktivitet som annars inte får så mycket uppmärksamhet. Viktigt är att ni vänder er till vår målgrupp som i huvudsak är barn i ålden 2-12 år, och att er aktivitet är gratis. Kontakta oss på mail info@storaholmen.se för mer information

Skolor och omsorg

Det går med rekvisition MEN INTE på belopp under 400:- och givetvis RÄTT ifyllda Är ni en större grupp kan det vara bra om ni i förväg ringer och förbereder oss på att ni skall komma.


Boka via info@storaholmen.se Skicka mail eller ring kiosken under våra öppettider: 0702-905 847 om du har frågor.